Kinder- en partneralimentatie

Tijdens een relatie worden er keuzes gemaakt met elkaar, bewust of onbewust. Er komen kinderen, de ene ouder gaat minder werken, soms gaan beide ouders minder werken. Bij het eindigen van een relatie zullen deze keuzes kunnen leiden dat er een plicht ontstaan ​​tot het betalen van kinder- en / of partneralimentatie. 

Is er geen sprake van een huwelijk, dan geldt er in principe geen alimentatieplicht voor de ex-partner, tenzij dit toch is overeengekomen in een samenlevingsovereenkomst. 

Partneralimentatie gaat uit van de levensstandaard tijdens het huwelijk als basis, de vermoedelijke huwelijksgerelateerde behoefte. Vervolgens wordt gekeken wat de minst verdienende partner zelf aan inkomsten heeft. Het gat daartussen moet dan in feite worden opgevuld voor zover de meest verdiende partner draagkracht heeft om dat gat op te vullen. Waarbij geldt dat het niet zo moet zijn dat de betaling van partneralimentatie wordt ontvangen ineens meer te ontvangen dan de betaler. Er dient een vermoedelijke jusvergelijk plaats te vinden.  

De kinderalimentatie is de laatste jaren erg in ontwikkeling geweest. Er is dan sprake van een zogenaamd forfaitair systeem, waarbij het inkomen van beide ouders in feite alleen van belang is, niet de kosten van ieders eigen huishouding. Dit zorgt ervoor dat er een discussie mogelijk is over de hoogte van de kinderalimentatie en dat een wijziging van de bijdrage niet snel aan de orde zal zijn. Het idee is dat de kinderen daardoor minder last hebben van een scheiding, omdat er geen discussie over de te betalen kinderalimentatie zal zijn. 

Advocaat Zoer heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met alimentatierekenen met verschillende alimentatierekenprogramma’s. Feit is echter dat het programma niets anders doet dan een output geven van wat er ingevoerd wordt. Foute input geeft foute output, wat dhr. Zoer vaak ziet gebeuren in geval mensen naar een mediator zijn geweest of zelf zijn gaan rekenen via internet. Van belang is dan ook om dat aan een deskundige als Advocaat Zoer over de laten, aangezien de financiën de basis voor het kunnen opbouwen van een nieuwe toekomst. Als de berekening niet klopt volgens de wettelijke maatstaven kan de bijdrage zelfs met terugwerkende kracht alsnog worden bepaald op het bedrag dat het had moeten zijn. U bent niet geheel vrij in het maken van afspraken over kinderalimentatie.