Verbintenissenrecht

Advocaat Zoer heeft door de jaren heen ook veel ervaring opgedaan met vele andere juridische geschillen dan familiezaken en hippisch recht en daarin mensen bijgestaan. Ze kan zich snel iets eigen kan maken. Ze heeft een brede opleiding genoten. Ze is afgestudeerd in het Bedrijfsrecht op de Universiteit, maar heeft ook de HEAO-MER, MMO-C en Mavo opleidingen volbracht. 

Indien u aldus een andere juridische kwestie heeft, welke niet expliciet wordt genoemd als specialisatie van mw. Zoer, neem dan toch contact op met mw.  Zoer. Zij kan u dan misschien toch bijstaan, evt. samen met een specialist op dat specifieke rechtsgebied, dan wel u vermeld naar iemand die het beste kan bijstaan ​​als mr. Zoer dat zelf niet zou zouden zitten en dit ook eerlijk zal aangeven aan u. Het is van belang dat ieder zijn krachten kent, maar ook waar die beter kan verwijzen naar iemand anders. Dat is voor de cliënt het prettigst en ook voor de advocaat. 

Hippisch betekent “op paarden / paard / pony betrekking hebbend”. Een paard / pony is een kostbaar bezit, maar geeft ook veel juridische problemen door diens onvoorspelbare karakter en aard. Het is immers een levend wezen waar veelal ook mee wordt gesport of gefokt.  

Advocaat Zoer is helemaal thuis in de hippische sport. Mevrouw Zoer is zelf nog actief met haar paard in de springsport naast haar werkzaamheden als advocaat en mediator. Van kinds af aan is ze opgegroeid met pony’s en paarden.

Julius%20BalkbrugZe heeft zelf op internationaal niveau gereden. Dat maakt het gemakkelijk om een ​​brug te slaan tussen de hippische wereld en de juridische wereld. De rechter is veelal de enige niet-deskundige in de rechtszaal ten aanzien van de omgang met een paard en die moet wel het juridisch oordeel vellen. Het begrijpelijk maken van waar het om gaat en dat dan vertalen naar het juiste juridische argument om de zaak te winnen is wat mr. Zoer als een uitdaging ziet en waar ook goed in slaagt. Feit is tevens dat mannen realistisch moeten zijn van aanzien van de afweging van de procedure met alle bijbehorende kosten en procesrisico’s en de geldwaarde van het paard van de pony. Waar men procedeert om een ​​koe geeft men er één toe is ook op een paard / pony van applicatie. Als het om een ​​principe gaat waar u een uitspraak over wenst, dan zal mw. Zoer ook eerlijk zijn of zij dat principe kan en wil ondersteunen. Zo niet, dan zal zij dat aangeven en de zaak niet aannemen. Voor eerlijk advies moet u dan ook bij mw. Zoer zijn. Valse beloftes worden niet gedaan, wel een maximale inzet van mw. Zoer wanneer u ervoor kiest “de strijd” aan te gaan.  

Gina met paard

De KNHS is de hippische sportbond waar elke wedstrijdruiter mee te maken heeft, niet altijd in positieve zin helaas. De ervaring leert dat het verweren tegen bijvoorbeeld een tuchtklacht van de KNHS zinvol kan zijn. Mw. Zoer heeft hier ervaring in en kan eventueel ook hieromtrent van advies voorzien. Er kan eerst kosteloos beoordeeld worden of het zinvol is om een ​​advocaat in te schakelen.  

Het kopen en verkopen van een paard is onbewust een geheel juridische aangelegenheid, net als trouwen in feitelijk, en zolang alles goed gaat is er niets aan de hand. Maar wat moet u doen als dat niet het geval is. Advocaat Zoer kan u snel en accuraat van advies voorzien en u bijstaan ​​in een juridisch geschil zo nodig. Om een ​​geschil te voorkomen kan een goede koop- verkoopovereenkomst van belang zijn. Ook hiervan kan Advocaat Zoer u voorzien.