Omgang kinderen

Feitelijk ondergaan de kinderen de scheiding. Die hebben met de gevolgen van de scheiding te maken. De kinderen hebben ineens niet meer twee ouders onder één dak. De ouders gaan verder met het opbouwen van een nieuw leven, krijgen wellicht een nieuwe relatie. De kinderen moeten echter ineens van huis naar huis om beide ouders te kunnen zien. 

Van belang is om u in te beelden wat dat betekent voor uw kind. Stelt u zichzelf voor in een LAT-relatie te zitten,  waarbij u degene bent die pendelt tussen twee huizen met uw eigen spullen. Maak het kinderen dus zo gemakkelijk mogelijk. Co-ouderschap is niet altijd de beste optie voor het kind, ondanks de wens van beide ouders wellicht. Het ene kind zal makkelijker kunnen switchen tussen de twee huizen en de beide ouders. Het andere kind vindt dat moeilijker. Een meer introvert kind kan een eigen vaste plek missen om zich terug te kunnen trekken. Dat zijn zaken om mee te nemen in de zorgregeling die wordt afgesproken tussen de ouders. 

Tegenwoordig komt Advocaat Zoer veel variaties in de omgangsregeling tegen, meer dan enkele jaren geleden. Een weekend per 14 dagen bij vader is al lang niet meer de standaard. Het belang van het kind bij beide ouders, maar ook voldoende rust en de mogelijkheid tot het onderhouden van het kind van de eigen sociale contacten, krijgt steeds meer aandacht. Uw kind is uniek, 50% is afkomstig van u en 50% is afkomstig van uw ex. Als dit voor ogen wordt gehouden en het kind niet als “mijn kind” wordt gezien, maar als “ons kind”, is er een goed uitgangspunt voor een regeling in onderling overleg en harmonie voor uw gezamenlijke kinderen na de scheiding. 

Advocaat Zoer heeft vele omgangsregelingen zien werken en zien falen. Kinderen ontwikkelen zich ook door de jaren heen en wat eerst wel werkte, kan ineens niet meer werken. Ouders verhuizen en gaan nieuwe relaties aan. Allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat wat werkte niet meer werkt. Advocaat Zoer kan zowel het kind als één ouder of beide ouders bijstaan in een situatie die niet meer werkt, om te helpen over te gaan naar een situatie die wel werkt.