Privacyverklaring per 25 mei 2018

Advocaat Zoer houdt zich aan de regels van de Orde van Advocaten voor wat betreft de geheimhouding van cliëntengegevens en zaaksgegevens die te herleiden zouden tot specifieke personen zijn. 

Papieren dossiers van zaken worden tot 5 jaar na het einde van de zaak bewaard en dan vernietigd. Het digitale dossier wordt tot 10 jaar bewaard en dan geheel verwijderd.

Via de website van Advocaat Zoer wordt geen persoonlijke informatie van u gevraagd via een invulformulier. Het emailadres staat vermeld op onze website en via dat mailadres kunt u vragen stellen. Voor uw gemak staat het emailadres van Advocaat Zoer wel reeds ingevuld wanneer u op de link “stuur een email” klikt. 

E-mails met algemene vragen / opmerkingen en evt. documenten welke niet tot een zaak leiden of tot een zaak behoren, worden bewaard tot 3 maanden na beantwoord van de laatste vraag door Advocaat Zoer en daarna verwijderd. Inhoudelijke vragen en antwoorden daarop worden altijd als een zaak aangemerkt, ongeacht of er sprake is van een vergoeding aan Advocaat Zoer, en daarvoor gelden de bewaartermijnen ten aanzien van dossiers van zaken.

Vóór verzending van e-mails vanuit Advocaat Zoer wordt het e-mailadres gecheckt met de aanwezige informatie verkregen van uzelf of via openbare informatie. Wanneer u zelf een e-mail stuurt naar Advocaat Zoer geeft u daarmee aan dat u via dat e-mailadres wenst te communiceren met Advocaat Zoer. Er zal dan ook via dat mailadres worden geantwoord. Wijzigt het door u aan Advocaat Zoer bekend gemaakte e-mailadres, dan dient u dat aan te geven aan Advocaat Zoer. Advocaat Zoer is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig doorgeven van een gewijzigd e-mailadres. 

Mist u nog een antwoord op een vraag betreffende uw privacybewaking door Advocaat Zoer, dan vernemen wij graag van u per e-mail. Die email wordt aangemerkt als een algemene vraag / opmerking.