Wie is mr. Zoer

Advocaat Zoer is opgericht door mw. mr. F. (Gina) Zoer. Ze is sinds 31 januari 2001 advocaat en sinds 2004 tevens mediator / bemiddelaar. 

Mr. Zoer komt uit een gezin waarin naar school gaan en studeren totaal niet belangrijk werd gevonden. De paardensport -en dan specifiek de discipline springen- was waar het allemaal om draaide in het gezin Zoer te Echten. Ze heeft dan ook tegen de stroom in gezwommen door haar eigen pad te volgen en wel uit zichzelf naar school te gaan en te gaan studeren. Toen haar ouders gingen scheiden, is ze op kamers gegaan en heeft ze haar eigen HEAO-MER studie verder bekostigd door naast de studie te gaan werken in o.a. een winkel en bij een makelaar. Dit doorzettingsvermogen en het verder vooruit kunnen denken in het belang van de toekomst,  maken haar een goede advocaat. 

Na de MAVO heeft mw. Zoer het Middenstands Onderwijs (MMO) gevolgd. Daarna heeft ze de HEAO-MER afgerond. Deze opleidingen hebben een goede basis gegeven voor het financiële inzicht van mr. Zoer en vele vaardigheden die nog steeds van pas komen. Haar praktijkstage van de HEAO gedurende een half jaar vond plaats bij de Rechtbank te Zwolle. 

Na de HEAO-MER is mw. Zoer als juridisch medewerker gaan werken bij de Gemeente Assen. Het bleek vervolgens mogelijk om een verkort programma Rechten te volgen via de Universiteit Groningen, afstudeerrichting Bedrijfsrecht. Naast haar fulltime baan bij de gemeente Assen heeft mw. Zoer in 2,5 jaar haar rechtenstudie afgerond. 

Na het afronden van de rechtenstudie heeft mr. Zoer de overstap gemaakt van juridisch medewerker naar de advocatuur. Ze is werkzaam geweest bij een klein advocatenkantoor in Opeinde (Friesland), een middelgroot advocatenkantoor met vestigingen te Zwolle, Almere en Meppel en bij een middelgroot advocatenkantoor gevestigd te Lelystad en Almere. In 2007 is ze zelfstandig een advocatenkantoor begonnen te Hoogeveen. In 2017 heeft ze haar kantoor verplaatst naar Meppel op een goed bereikbare locatie aan de A32.  

AB9V6400

De advocaat

Mevrouw Zoer is specialist in het familierecht en hippisch recht, maar heeft ook kennis van vele andere rechtsgebieden zoals verbintenissenrecht / overeenkomstenrecht. Als advocaat staat ze voor haar cliënt en de verdediging van deze cliënt(e) op de meest gepaste wijze.    

Mr. Zoer adviseert tevens cliënten die in een bemiddeling/mediation zitten. Dat is zeer verstandig, want als er in mediation eenmaal een overeenkomst getekend is, komt men daar niet zomaar weer onderuit als men later spijt krijgt, of als men later hoort dat het anders had gekund en/of gemoeten. De mediator behartigt niet uw belang, die moet juist onafhankelijk zijn en mag geen van beiden van eenzijdig onafhankelijk advies voorzien. Mr. Zoer overweegt een en ander in uw belang. Daarna kunt u bewuste keuzes maken in de mediation om er op die manier alsnog samen uit te komen. 

De bemiddelaar / mediator

Mr. Zoer is lid van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zij is zelf ook gespecialiseerd scheidingsmediator.  

Mr. Zoer is van mening dat een advocaat-mediator betere en duurzamere afspraken maakt in een mediation. Door tevens als advocaat te procederen is immers bekend waar het mis kan gaan qua maken van afspraken in tijden dat men denkt dat alles wel goed komt.   

Regeling op de Advocatuur

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur: Mw. mr. F. Zoer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

– Personen & Familierecht
– Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De bijzondere curator 

Naast advocaat en mediator is mr. Zoer tevens bijzondere curator ten behoeve van minderjarige kinderen in afstammingszaken. Wanneer bijvoorbeeld een vader zijn kind wil erkennen en de moeder daarvoor geen toestemming wil geven, wordt een bijzondere curator benoemd om feitelijk dan de belangen van het minderjarige kind te behartigen. Mr. Zoer is dan in feite de advocaat van de minderjarige, spreekt met beide partijen en verstrekt een verslag met een advies aan de rechtbank. Het is dan vervolgens aan de rechter om een beslissing te nemen.